preloader

(+387) 062/454-770

info@vetkomfbih.ba

Aktivnosti

Veterinarske komore FBiH

 1. članovima s položenim stručnim ispitom izdaje i oduzima veterinarske licence za obavljanje veterinarskih djelatnosti i vodi o tome registar;
 1. planira, prati i organizira stručno usavršavanje veterinara, kao i ispit stručne osposobljenosti veterinara u veterinarskim organizacijama;
 1. obavlja stručnu kontrolu u veterinarskim organizacijama;
 2. verificira veterinarske organizacije i vodi njihov registar;
 3. utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz prethodno pribavljeno mišljenje federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. surađuje u pripremi propisa o veterinarstvu;
 5. surađuje u postupku podjele javnih ovlaštenja;
 6. surađuje u oblikovanju programa studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja;
 7. utvrđuje etički kod za provođenje veterinarske profesije;
 8. utvrđuje prekršaje i kazne u slučaju narušavanja profesionalnog ponašanja;
 9. daje mišljenje za rad veterinarskih zaposlenika izvan punog radnog vremena;
 10. zastupa interese svojih članova kod organa vlasti i drugih pravnih lica;
 11. pruža zaštitu držaocima životinja u ostvarivanju prava, s obzirom na obim, kvalitet, sadržaj i vrstu veterinarske usluge;
 12. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa veterinarskih usluga;
 13. organizuje naučne i stručne skupove;
 14. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva veterinarskih organizacija;
 15. izdaje stručne časopise, biltene i publikacije, propisuje i izdaje obrasce neophodne pri obavljanju veterinarske djelatnosti (uvjerenja, certifikati, svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, obrasce, potvrde, prijave, pasoše, registre itd.)
 16. štiti članove Komore od nelojalne konkurencije, u skladu sa važećim zakonskim propisima
 17. obavlja i druge, poslove u skladu sa odredbama statuta

0

Sjednice skupštine

0 +

članova

Akti Veterinarske komore FBiH

 • Statut Veterinarske komore Federacije;
 • Kodeks veterinarske etike;
 • Pravilnik o promidžbi i načinu oglašavanja rada veterinarskih organizacija;
 • Pravilnik o radu Suda časti;
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine;
 • Pravilnik o gospodarstvenom i financijskom poslovanju Veterinarske komore Federacije;
 • Pravilnik o radu tijela Veterinarske komore Federacije;
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima;
 • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti;